*

IVA inclòs en tots els preus

Pros i contres de connectar-se a Internet per WiMAX o via satèl·lit

Pros y contras de conectarse a Internet por WiMAX o vía satélite

Encara que sembli mentida, avui en dia existeixen zones a les Illes Balears on tenir connexió a internet no és tan fàcil. Internet continua sent poc accessible en àrees rurals i disseminades, en zones orogràficament complicades, en petites urbanitzacions allunyades de nuclis urbans… I per a aquests casos, existeixen dues alternatives a les connexions d’internet convencionals: La connexió a internet sense fil a través de satèl·lit i WiMAX.

Aquestes són les millors opcions per a totes aquelles persones que viuen en zones on no arriba la fibra òptica. I també per a aquells als qui els arriba l’antic cable de coure de la línia telefònica, ADSL, però que en estar allunyats de la central, la connexió és lenta i inestable.

Connexions a internet via satèl·lit i WiMAX

La connexió via satèl·lit, com el seu propi nom indica, es realitza a través de satèl·lits que orbiten la Terra. El senyal d’internet s’emet per ones de ràdio enviades des d’aquests satèl·lits.

La connexió WiMAX és molt similar a la de Wifi però de major abast. Són connexions que arriben a la casa del client des del repetidor més pròxim (mai una distància superior a 30 km) utilitzant el senyal digital.

Anem a comparar els Avantatges i desavantatges dels dos sistemes que permeten la conexió a internet a zones rurals de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera!

Com és Internet per Satèl·lit a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en comparació amb internet WiMAX?

Avantatges de la connexió via satèl·lit:

1. Major cobertura. Pot arribar a qualsevol habitatge de les Balears, per molt recòndit que estigui. Visquis on visquis.

2. Major amplada de banda que altres tecnologies per cable com l’ADLS, encara que NO superiors a les aconseguides amb el WiMAX.

3. No és obligatori contractar telefonia fixa, com fan altres companyies. Aquest avantatge també es dóna en WiMAX.

Desavantatges de la connexió via satèl·lit:

1. Preu quota més elevat. El primer desavantatge de la qual podem parlar, és el seu preu. Aquest sol ser major (qualitat/preu – megues/preu) que el d’altres tecnologies, incloses la WiMAX. El manteniment del satèl·lit és car.

2. Major oscil·lació de velocitat. La velocitat contractada pot variar notablement en major mesura, entre altres aspectes, en funció de la banda ampla usada pel proveïdor i la congestió de la xarxa. Augmentar la banda ampla o el nombre de repetidors, satèl·lits en aquest cas, pot ser una solució, però és molt costós, més que altres tecnologies. Per això, aquests dos factors influeixen en major mesura a les connexions d’internet via satèl·lit.

3. La climatologia influeix més negativament en la qualitat del senyal, sol tenir més interferències si el temps no és favorable.

4. La latència és alta. Oblida’t de jugar on line o de videoconferències. La latència d’una connexió per satèl·lit té una mitjana de 650 mil·lisegons, a causa de les grans distàncies que recorre. Per tant aplicacions en temps real i la telefonia VoIP es veuen perjudicades. No és recomanable per a les retransmissions en directe, pot arribar a ser desesperant. D’altra banda, el WiMAX sol tenir un ping entre 30-100 mil·lisegons, molt inferior.

5. Cost instal·lació. La instal·lació i el material necessari per a donar el servei és més elevat que en les connexions convencionals. Sol tenir cost d’instal·lació i solen implicar permanència. Això també ocorre en el WiMAX.

6. Límit de descàrrega. La navegació no és il·limitada. En la majoria dels casos, ofereixen una quantitat de dades de descàrrega, a vegades fins a 150 GB, però continua sent limitada. Cal regular la navegació per a no quedar-nos sense connexió a internet.

7. L’estabilitat del senyal pot veure’s afectada en moments de congestió de la xarxa (així i tot, són inferiors a les produïdes, per exemple, en l’ADSL rural). La congestió es pot produir de la mateixa manera tant en WiMAX com en un satèl·lit. La diferència és que augmentar les capacitats en una xarxa WiMAX, perquè això no ocorri, és més senzill i econòmic que augmentar l’amplada de banda d’un satèl·lit o llogar un satèl·lit per a donar més servei. Per això aquest desavantatge és més pronunciada a internet satèl·lit.

8. Estancament de la tecnologia. A causa dels alts costos d’implementació de la xarxa satel·litària, molt més elevats que el WiMAX, aquest tipus tecnologia no ha avançat en R+D en molts anys.

9. Alt impacte visual de la parabòlica. El senyal es rep mitjançant una antena parabòlica instal·lada en l’exterior de l’habitatge. Les dimensions són aproximadament d’1,2 metres podent arribar als 3,5 metres depenent de la ubicació del client i la banda utilitzada. La grandària de les antenes receptores del WiMAX sol ser inferiors a la grandària d’un paquet de folis.

Quines són les diferències entre internet per WiMAX a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en comparació amb internet per satèl·lit?

Desavantatges de la connexió WiMAX:

1. En alguns casos, la connexió pot veure’s afectada per interferències com a ones electromagnètiques pròximes a la connexió (l’operador el pot solucionar de manera senzilla canviant la freqüència).També, una forta tempesta pot interferir en la recepció del senyal.

2. És necessari instal·lar una petita antena exterior el que encareix el preu de l’alta i augmenta el període de permanència. Igual ocorre en internet via satèl·lit, encara que els costos en WiMAX solen ser inferiors i l’antena de molt menor grandària, com ja hem comentat.

3. Menor cobertura d’internet en el total de les Illes Balears que via satèl·lit. La connexió a través d’aquesta tecnologia és possible si l’operador té instal·lats repetidors a una distància inferior a 30 km de l’habitatge de l’usuari i si des de l’habitatge hi ha vista directa amb aquest repetidor. No obstant això, per a les connexions d’internet satèl·lit és suficient veure el cel per a obtenir connexió.

Avantatges de la connexió d’internet WiMAX:

1. Gran amplada de banda: permeten connexions de fins a 50 megues o fins i tot superiors. I si parlem de connexions punt a punt, es poden arribar a oferir fins a 1 GB dedicat.

2. Nombrosos serveis afegits: permet la prestació d’altres serveis com la transmissió de vídeos en d'streaming, telefonia fixa (número nou o portabilitat, abonament de trucades gratis), etc.

3. Poc impacte visual. L’impacte visual és gairebé inexistent perquè l’antena exterior és petita. En general, similar a un paquet de folis. Molt inferior en comparació amb la parabòlica del satèl·lit, com ja hem comentat.

4. Baixa latència. Aquesta permet fer entre altres activitats vídeo conferències. La latència, o ping, és el temps que triga a transmetre’s un paquet de dades dins de la xarxa. La latència en WiMAX és molt inferior a la de satèl·lit. Pot arribar a ser fins a 10 vegades inferior al retard d’internet per satèl·lit.

5. La tecnologia millora any rere any i s’adapta cada vegada amb més velocitat al mercat. L’actualització dels repetidors no requereixen inversions estratosfèriques com en el cas del satèl·lit.

6. No és obligatori contractar telefonia fixa,com fan altres companyies. Aquest avantatge també es dóna en internet per satèl·lit.

7. Servei d’internet il·limitada. Pots navegar i descarregar-te el que vulguis sense limitacions. A diferència, internet satèl·lit, sí ofereix els seus serveis a límits de descàrrega, fins i tot a les seves tarifes il·limitades solen tenir algun tipus de límit.

Després d’analitzar ambdues tecnologies, nosaltres recomanam les connexions d’internet per WiMAX, tant a Mallorca, com Menorca, Eivissa i Formentera, sempre que aquesta tengui cobertura en el teu habitatge.

Malgrat ser una empresa dedicada a les connexions via WiMAX, hem tractat de donar dades objectives. Nosaltres mateixos hem provat les dues tecnologies abans de començar a escriure aquest article i, a més, hem consultat a tècnics especialistes en sistemes de xarxa.

Les entrevistes realitzades amb clients d’ib-red, enfocades a àrees de millora ens han aportat info de clients, que prèviament a contractar els serveis d’ib-red, utilitzaven connexions via satèl·lit.

Aquest article no vol menysprear la tecnologia d’internet satel·litària. Ja que és imprescindible per a la democratització de les connexions a internet. Si no fos per ella, hi hauria molts nuclis de població que estarien desconnectades i no podrien usar els serveis, alguns imprescindibles, que ens ofereix internet.

Si tens alguna consulta sobre aquestes dues tecnologies, estam encantats de resoldre-te-les. Envia’ns un correu a web@ibred.es